مقالات

مقالات و نوشته هایی از یاران رهنما

نمای ساختمان

نمای ساختمان و طراحی جلوه دیداری متریال های مختلف در نمای ساختمان

بهترین جلوه دیداری هر ساختمانی نمای آن است که می تواند با کاربر و مخاطب آن ارتباط برقرار کند. اما این نما باید به گونه ای طراحی شود که صرفا یک صفحه دو بعدی فاقد ارزش دیداری نباشد، طراحی نمای ساختمان به عنوان اولین عنصر تاثیر گذار بر مخاطب باید فکر …
صنعت ساختمان در کامپوزیت

صنعت ساختمان و آشنایی با کامپوزیت و استفاده از سیستم های ترکیبی یا کامپوزیت پنل

صنعت ساختمان و آشنایی با کامپوزیت در صنعت ساختمان امروزه استفاده از سیستم های ترکیبی یا کامپوزیت به شدت روبه افزایش است، چراکه بشر به وسعت کاربرد این ترکیبات پی برده و لزوم استفاده از آنها را درک نموده است. صنعت ساختمان: در پایه پلیمر به ج…

ورق کامپوزیت چیست و حداکثر عرض و حداکثر طول پنلها

ورق کامپوزیت چیست؟ حداکثر عرض و حداکثر طول چیست؟ می تواند ضخامت های ویژه ای برای پانل شما تولید؟ چقدر طول می کشد؟ برای مطابقت با یک رنگ سفارشی؟ چگونه کشتی پانل های ما؟ حداقل تعداد سفارش چیست؟ چرا پوشش PVDF برخورداری از چنین اجرای عال…

نصب و راه اندازی ساده است

نصب و راه اندازی ساده است و اجازه می دهد تا پیکربندی سازه را طراحی شده است. فشار مورد تایید تساوی باران پنل جداکننده و اکسترودر کار با هم برای ایجاد یک صفحه جدا کننده رطوبت ، اجازه نمی دهد هر گونه رطوبت به داخل .. امتیاز مقاومت در برابر …

کامپوزیت پنل،بهترین برند پر فروش آلومینیوم کامپوزیت

آلوبوند USA بهترین فروش آلومینیوم کامپوزیت پنل با نام تجاری در جهان ، آلوبوند USA تا محبوبیت خود را با افتتاح اولین کارخانه اروپا برای تولید این نوع از روکش فلزی نمای توجیه می شود. کارخانه جدید ، تحت منابع شرکت ، عملیات تجاری در سال 2010 …

اصول و ضوابط اولیه طراحی نمای ساختمان

اصول و ضوابط طراحی نمای ساختمان از زمانی که زیبایی ظاهری و آرامش و صرفه جویی در انرژی برای ساختمان ها مدنظر قرار گرفت، ایجاد نما ها با مصالح و شیوه های مختلف در دستور کار مالکان و سازندگان ساختمان ها قرار گرفت. البته در این مورد، ایرانیان دا…
Copyright © 2017, All Rights Reserved | Designed by Alireza