نمای ساختمان

نمای ساختمان و طراحی جلوه دیداری متریال های مختلف در نمای ساختمان

بهترین جلوه دیداری هر ساختمانی نمای آن است که می تواند با کاربر و مخاطب آن ارتباط برقرار کند. اما این نما باید به گونه ای طراحی شود که صرفا یک صفحه دو بعدی فاقد ارزش دیداری نباشد، طراحی نمای ساختمان به عنوان اولین عنصر تاثیر گذار بر مخاطب باید فکر …

نصب و راه اندازی ساده است

نصب و راه اندازی ساده است و اجازه می دهد تا پیکربندی سازه را طراحی شده است. فشار مورد تایید تساوی باران پنل جداکننده و اکسترودر کار با هم برای ایجاد یک صفحه جدا کننده رطوبت ، اجازه نمی دهد هر گونه رطوبت به داخل .. امتیاز مقاومت در برابر …

اصول و ضوابط اولیه طراحی نمای ساختمان

اصول و ضوابط طراحی نمای ساختمان از زمانی که زیبایی ظاهری و آرامش و صرفه جویی در انرژی برای ساختمان ها مدنظر قرار گرفت، ایجاد نما ها با مصالح و شیوه های مختلف در دستور کار مالکان و سازندگان ساختمان ها قرار گرفت. البته در این مورد، ایرانیان دا…

نماهای مدرن ساختمان؛ اهداف و كاركردها،چگونگی

نماهای مدرن ساختمان؛ اهداف و كاركردها، بایدها و نبایدها از زمانی كه زیبایی ظاهری و آرامش، آسایش و ایمنی هر چه بیشتر محل زیست بشر و صد البته صرفه جویی در مصرف انرژی برای ساختمانها مد نظر قرار گرفت، ایجاد نماهای با مصالح و شیوه های اجرایی متف…

نما در معماری، کامپوزیت ، چوب ترمو ، شیشه فریم لس

نما در معماری در سال های اخیر، پس از مطرح شدن دوباره اهمیت فضاهای عمومی و ارزش زندگی شهری، نما اهمیت دوباره ای پیدا کرده است. نما درعمل، درون ساختمان را از بیرون جدا میکند. نما باعث می شود ما بفهمیم که طراح و معمار و سازنده هر ساختمان دارای چه …
Copyright © 2017, All Rights Reserved | Designed by Alireza