نمونه کارها

پزشکان دانا

پروژه ساختمان پزشکان دانا

طراحی و اجرای نمای کامپوزیت و شیشه فریم لس ، ، گیلان ، رشت ، پل بوسار کارفرما : پزشکان دانا: شرکت عمران مسکن شمال ، مهندس دهقان متراژ شش هزار و چهارصد متر کامپوزیت ، دو هزار و دویست متر مربع شیشه فریم لس اجرای 1388تحویل نما  89 بر…
Copyright © 2017, All Rights Reserved | Designed by Alireza