نوشته‌ها

نمای ساختمان

نمای ساختمان و طراحی جلوه دیداری متریال های مختلف در نمای ساختمان

بهترین جلوه دیداری هر ساختمانی نمای آن است که می تواند با کاربر و مخاطب آن ارتباط برقرار کند. اما این نما باید به گونه ای طراحی شود که صرفا یک صفحه دو بعدی فاقد ارزش دیداری نباشد، طراحی نمای ساختمان به عنوان اولین عنصر تاثیر گذار بر مخاطب باید فکر …
Copyright © 2017, All Rights Reserved | Designed by Alireza