طراحی و اجرای ورودی شرکت لوازم آرایشی پارس ساعی

سازه زیرسازی پروفیل آهن ، چهار بوکسل نگهدارنده

برند ورق کامپوزیت آلومکس رنگ سفید

کارفرما : مهندس امین مدیر اجرایی شرکت پارس ساعی

متراژ دویست و شصت متر مربع

تحویل پاییز ۱۳۹۳

روش اجرا به حسب قوص و اعوجاج موجود در طرح اچ و ال

Copyright © 2017, All Rights Reserved | Designed by Alireza