بازسازی تابلو فرسوده با استفاده از ورق کامپوزیت

کارفرما آقای حسین خوشبین  برند ورق آلپولیک ژاپن و آلوسویس بوند  رنگهای طلایی و سفید

متراژ هشتاد متر مربع اجرا شده

مدت زمان طراحی و اجرا سه روز کاری

Copyright © 2017, All Rights Reserved | Designed by Alireza