بازسازی نمای فرسوده ، با کامپوزیت و شیشه فریم لس ساختمان آبفای شاهد شهر

بازسازی نمای قدیمی آجری ساختمان

کارفرما مدیر عامل سازمان آبفای شاهد شهر جناب مهندس محرمی

متراژ شیشه فریم لس چهل متر مربع شش بازشو

متراژ کامپوزیت دویست متر مربع ورق آلوسویس بوند در رنگهای سفید کلاسه ، نوک مدادی ، مشکی گلاسه

تحویل تابستان ۱۳۹۳

مدت زمان اجرای پروژه بیست روز کاری

قیمت به ازای هر متر مربه کامپوزیت ۱۲۸۰۰۰تومان و شیشه ۱۴۵۰۰۰ تومان

زیرسازی پروفیل ۴۰*۴۰ برای شیشه و ۴۰*۴۰ و ۲۰*۴۰ برای کامپوزیت

اجرای گروه یاران رهنما

Copyright © 2017, All Rights Reserved | Designed by Alireza